Menu
Logo Mobility Heroes

Algemene voorwaarden

Deelname actie

1. Deelname aan acties is kosteloos.
2. Deelname vindt plaats wanneer je een inschrijfformulier hebt ingevuld.
0. Eenmalige deelname per persoon.
1. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
2. Deelnemer moet beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs B.
3. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
4. Mobility Heroes is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
2. Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
3. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Mobility Heroes nieuwsbrief.
4. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
4. Mobility Heroes is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

Prijzen

1. De prijs is persoonsgebonden. Prijzen kunnen niet worden geruild, zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/gelijkwaardige waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiken van een prijs, dan komt deze in zijn geheel te vervallen.
2. De datum wordt gekozen in overleg met Mobility Heroes en is afhankelijk van de beschikbaarheid.
3. Als prijswinnaar ben je verplicht om een ‘eigen risico’ formulier te ondertekenen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Mobility Heroes is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Deelname aan de actie is voor eigen risico.
2. Mobility Heroes, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.
3. Indien een door Mobility Heroes verzonden e-mail niet is aangekomen op het aangegeven emailadres, bijvoorbeeld doordat een provider de e-mail niet doorzendt naar het opgegeven emailadres, of anderszins, kan Mobility Heroes hierop niet worden aangesproken.
4. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Mobility Heroes aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Mobility Heroes openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Mobility Heroes niet tegengeworpen of aangerekend worden en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Mobility Heroes in het leven roepen.
facebook-squarelinkedininstagramneuter